Popüler İçerikler

Beyin Anevrizma Ameliyatı Sonrası İyileşme Süreci

Beyin anevrizma ameliyatı sonrası iyileşme süreci; de tıpkı ameliyat gibi tedavinin önemli bir parçasıdır. Her cerrahi müdahale kendine göre zorluklar taşımaktadır. Fakat beyin anevrizma ameliyatı, birçok ameliyat içinde oldukça zor olduğu kabul edilen bir ameliyattır. Ameliyatın zorluğu operasyonun gerçekleştirildiği bölgeyle alakalıdı...

Aort Anevrizması Ameliyatı

Aort Anevrizması Ameliyatı, Kalpten gelen temiz kanın vücudumuza yayılmasını sağlayan bir ana damar olan aort damarının balonlaşıp genişlemesi anlamına gelen aort anevrizması genellikle aortun karın içindeki kısmında görülür. Aynı zamanda aortun herhangi bir bölgesinde de ortaya çıkabilen Aort anevrizması durumunda damar çapı normal halinden...

Anevrizma Ameliyatı Sonrası Hafıza Kaybı

Anevrizma Ameliyatı Sonrası Hafıza Kaybı, beyin duvarında anormal durumların olmasıyla birlikte kan damarları tıkanıp beraberinde şişlik oluşumunu meydana getirir. Hal böyle olunca anevrizma ameliyatı gerçekleştirilerek tedavi süreci başlatılır. Bu noktada cerrahi operasyon sonrasında hassas bir yapıya sahip beyin bölümü direncini kaybederek...

Anevrizma Ameliyatı Sonrası Komplikasyonlar

Anevrizma Ameliyatı Sorası Komplikasyonlar, Hastaların ameliyat sonrası yaşadıkları sorunlara komplikasyon denir. Komplikasyonlar elde olmayan sebeplerden dolayı aniden oluşabilir. Genellikle hasta tarafından doktoru yanlış ya da eksik bilgilendirme sonucunda olmaktadır. Komplikasyonlar daha çok ameliyat sonrasında oluşur. Ayrıc...

Aort Anevrizması Bitkisel Tedavisi

Aort Anevrizması Bitkisel Tedavisi, başka bir adıyla baloncuk olarak bilinmektedir. Genellikle temiz kan taşıyan damarların genişlemesiyle anlaşılmaktadır. Anevrizmalar genel olarak, aort damarı gibi geniş damarlarda oluşmaktadır. Fakat orta boy ve küçük damarlarda da oluştuğu görülmektedir. Bazen hiç bir belirti vermeden kanamalarla, dramat...

Anevrizma Ameliyatı Sonrası Bilinç Kaybı

Anevrizma Ameliyatı Sonrası Bilinç Kaybı, beyin alanında yer alan damarların birtakım nedenlerden ötürü hasar görüp şişlik sorunu oluşturarak patlaması çevresinde bulunan dokulara zarar verdişi için cerrahi operasyonu gerektirir. Bu durumda ameliyat sonrasında bilinç kaybı probleminin meydana gelme olasılığı yüksektir. Beyin bölgesinde oluşa...

İntrakranial Anevrizma

İntrakranial Anevrizma, Serebral arterlerin normal boyutundan aşırı derecede genişlemesi sonucu karakterize olması durumu olan intrakranial anevrizma türü genellikle doğuştan olur ve zaman içerisinde değişime uğrayıp gelişerek kişinin hayatı boyunca devam eder. Bununla beraber tümör, travma ve enfeksiyon gibi nedenler sonucu da gelişebilen

Kapalı Beyin Anevrizma Ameliyatı

Kapalı beyin anevrizma ameliyatı; Beyinde bulunan zayıf damarın balon oluşturması olarak adlandırılan beyin anevrizması kanamalı olabileceği gibi aynı zamanda kanamasız da olabilir. Günümüzde oldukça sık rastlanan beyin anevrizması bazı durumlarda hiçbir belirti vermeden ortaya çıkabilir. Beyin anevrizması kanamalı olan hastalarda hayati teh...

Anevrizma Çeşitleri

Anevrizma çeşitleri: Vücudumuzun her tarafında bulunan damarların bir kısmında, çeşitli nedenlerden dolayı çapında büyüme görülebilmektedir. Bu sağlık sorununa anevrizma adı verilir. Anevrizma rahatsızlığının tam olarak nedeni bilinmemektedir. Ancak bu rahatsızlığın oluşmasında çeşitli bakterilerin rolü olduğu tahmin edilmektedir. Bu sorun,...

Anevrizma Tekrarlarmı

Anevrizma Tekrarlarmı, beyin duvarındaki dokular üzerinde meydana gelen kan damarlarındaki problemler şişlik oluşumu meydana getirip tıp dilinde "Anevrizma" adı verilen rahatsızlığa zemin hazırlar. Damarda zayıflamaya sebebiyet veren söz konusu bu baloncuk yapılanması her yaştan insanda görülür. Özellikle de vücut hormonları değişime uğrayan...

Dissekan Anevrizma

Dissekan anevrizma, dissekan anevrizma semptomların başlangıcı ile ölüm arasındaki sürenin kısa olması ve bu duruma bağlı ölüm oranlarının fazla olması, tanının sık olarak konulamaması nedenleri ile adli tıp açısından inceleme konusu oluşturmaktadır. Kardiyovasküler sistem kaynaklı ölüm olayları dışında en fazla görüleni disseka...

Sakküler Anevrizma

Sakküler Anevrizma, beyin atardamarında bulunan sıkıntı sonucu ortaya çıkması ile meydana gelirken, beyin Anevrizma çeşitleri içerisinde yer alır. En sık görülen anevrizma çeşitleri içerisinde bulunurken; beyin içerisinde bulunan büyük damarların çatallanması sonucunda meydana gelir. Bu sebepten dolayı beyin içerisinde basınca maruz kalınmas...

Anevrizma Ameliyatı Sonrası

Anevrizma Ameliyatı Sonrası, anevrizma denilen tıbbi terim halk arasında damarda oluşan balonlaşma olarak bilinir. Oluşan bu baloncuklaşma genelde karın bölgesinde, gövde ve beyinde meydana gelir. Anevrizma ölüme sebebiyet veren tehlikeli bir durumdur. Beyinde baloncuğun patlamas...

Asendan Aort Anevrizması Ameliyatı

Asendan Aort anevrizması ameliyatı, sık karşılaşılan şikayetler içerisinde yer alırken kalp hastalıkları üzerine yapılan ameliyat işlemidir. Genellikle yüksek tansiyonlu ve sigara kullanan kişilerde sıklıkla rastlanan problemler içerisinde yer alırken, kalp kapağında bulunan bozukluk ile ortaya çıkar. Hastalarda ses kısıklığı, öksürük gibi b...

Beyin Anevrizma Ameliyatı Riskleri

Beyin Anevrizma Ameliyatı Riskleri: Beyin içerisindeki damarların büyümesi ve baloncuk oluşturması ve bu baloncukların patlayarak beyin dokusunun çalışmasına engel olarak kafatası boşluğunda kan biriktirmesi sonucunda gelişen olaydır. Beyin Anevrizması Ameliyatı Öncesi Yapılası Gerekenl...

Abdominal Aort Anevrizması Ameliyatı

Abdominal aort anevrizması ameliyatı, karın bölgesinde bulunan ana aort damar üzerinde meydana gelen sıkıntının giderilmesi sağlamak amacı ile yapılmaktadır. Atardamarlar üzerinde meydana gelen anevrizma yani balonlaşma sonucunda damar duvarı üzerinde genişleme meydana gelmektedir. Aort damarının karın bölgesindeki bölümünde bu durumun meyda...

Kalp Anevrizma

Kalp Anevrizma: Kalp vücudun en önemli organlarından olduğu için dikkat edilmelidir. İnsanın yaşamasını ve hayati görevlerini yerine getirmesini sağlayan kalptir. O yüzden kalbin durması veya kalp de oluşan herhangi bir rahatsızlık hastanın hayatını kaybetmesine sebep olabilir.Kalp anevrizması kalp da bulunan atardamarların nor...

Beyin Anevrizması Ameliyatı Sonrası

Beyin anevrizması ameliyatı sonrası; hastanın hızla eski sağlığına kavuşması için yapılması gereken birçok şey bulunmaktadır. Beyin vücut sağlığı için en iyi korunması gereken organlardan bir tanesidir. Beyne kan taşıyan birçok önemli damar bulunmaktadır. Beyinle ilgili hastalıkların çoğu da bu damarlardan kaynaklanmaktadır. Beyin damar...

Abdominal Aort Anevrizması

Abdominal Aort Anevrizması; abdominal dediğimiz karın bölgesi olup, burada ki kalpten çıkan atardamara ise abdominal aort denilmektedir. Abdominal aort anevrizması dediğimiz olaya bir nevi balonlaşma diyebiliriz. Bu olayda aort atar damarı, damar duvarı özelliğini yitirip esnekliğini kaybetmesine bağlı olarak damar duvarı genişleyip balonlaş...

Mikotik Anevrizma

Mikotik Anevrizma, beyin alanından kan damarlarının işlevini kaybedip bakteri ve virüslerin tahribatına maruz kalarak şişlik oluşumu ile meydana gelmesinden kaynaklanan rahatsızlıktır. Enfeksiyon problemi oluştuğunda beyindeki doku hücreleri anormal bir yapıya bürünür. Hal böyle olunca kafa tası boşluk alanlarında kan birikimi başlar. Bu dur...

Torasik Aort Anevrizması

Torasik Aort Anevrizması, Damarlar, vücutta kanın dolaşımını sağlayan yapılardır. Oksijen ve besin maddeleri ihtiva eden temiz adı verilen kanın kalpten çıkışını sağlayan büyük damarlara aort denmektedir. Aort damarların göğüs kafesi içindeki bölümüne torasik aort, batında kalan kısma da abdominal aort adı verilmektedir. Aort damarının ...

Anevrizma Ameliyatı

Anevrizma ameliyatı, anevrizmanın patlaması sonucunda ölüme sebebiyet verebilecek olmasından dolayı ona karşı tedbir alınması ve tedavi yapılması gerekir. Bu tedavi yöntemleri arasında ameliyat kaçınılmaz bir tedavi yöntemidir. Ameliyat uygulaması yapılabilmesi için belirli şartların sağlanması gerekir. Yani 5 cm'den aorta ve büyük anevr...

Anevrizma Yırtılması

Anevrizma Yırtılması, Anevrizma atardamarların duvarında meydana gelen baloncuk şeklindedir. Anevrizmanın en çok yerleştiği bölge ise beyin atardamarları ve aort damarlarıdır. Ayrıca anevrizmanın normal bir atardamara göre zayıf bir duvara sahiptir. Bu nedenle de anevrizmanın yırtılması veya patlaması ciddi kanamalara hatta ölümlere yol açar...

Anevrizma Hastalığı

Anevrizma Hastalığı, Çeşitli nedenlerde damarlarda ortay çıkan sorunlardan biride atardamarlarda meydana gelen baloncuklardır. Bu baloncuklar anevrizma hastalığı olarak isimlendirilir. Bu hastalık beyin, kalp, böbrek ve diğer iç organlarda görülebilir. Atardamarlar kalın duvarlı yüksek basınca dayanıklı ve toplardamarlara göre daha dar ...

Asendan Aort Anevrizması

Asendan Aort Anevrizması, Aort damarının yapısında oluşan balonlaşma olarak tanımlanabilir. Asendan terimi, vücudun sağ tarafında bağırsaklardan yukarıya doğru çıkan kolon kısmı olarak tanımlanır. Aort atardamarı kanın tüm vücuda dağıtan ana atardamardır. Bu atardamar kalpten çıktıktan sonra vücudun her tarafına dağılır. Bu kadar yaygınlık g...

Kalp Anevrizma Ameliyatı

Kalp Anevrizma Ameliyatı, aort damarı aynı bir su borusu gibi vücut içerisinde kan akışının gidiş gelişini sağlayan ana damara verilen isimdir. İnsan vücudunun en büyük damarı olan aort herhangi bir belirti göstermeden meydana gelen kesecikler ile damar genişlemesi sonucunda kalp anevrizması ortaya çıkar. Kalp anevrizması sanki her an patlam...

Serebral Anevrizma

Serebral anevrizma, halk arasında yaygın olarak beyin anevrizması olarak bilinmektedir. Bizde bu makalemizde bu konu üzerinde duracağız. Dilerseniz öncelikle bu rahatsızlığın doğru bir şekilde tanımını yapalım. Anevrizma; kan damarlarında zamanla balonlaşma oluşumuna neden olan damar duvarındaki zayıflığa denilmektedir. Bu...

Beyin Anevrizma Ameliyatı

Beyin anevrizma ameliyatı; pek çok riski bünyesinde barındıran bir cerrahi müdahaledir. Fakat hastanın yaşı, ciddi sağlık sorunlarının olmaması yine de bu risklerin alınmasını gerekli kıldığı durumlarda doktor tarafından ameliyat kararı alınabilir. Ameliyat hakkında bilgi vermeden önce beyin anevrizmasının ne olduğunun açıklanması fayda...

Beyin Anevrizması

Beyin Anevrizması, Bir diğer adı ile beyinde baloncuk oluşumu beyin içerisinde bulunan damarlarından birinde zayıflık olması sonucu genleşmesi ve baloncuk haline gelmesidir. Beyin anevrizması patlaması ölüm riski taşır. Beyin Anevrizması Belirtileri Nelerdir?Be...

Anevrizma

Anevrizma, Doğuştan oluşan bir hastalık değildir. Genellikle 40'lı yaşlardan sonra oluşur. Ancak genetiğe bağlı olarak 20'li yaşlarda da görülebilir. Anevrizmalar genellikle hastaların vücutlarına yerleştikleri yerlere göre şekil ve boyut değiştirebilmektedir. Damar çeperinin zayıf olduğu bölgedeki alanın genişlemesine ve balonlaşmasına anev...

Aort Anevrizması

Aort anevrizması, vücutta kan akışını sağlayan atardamara aort adı verilir. Aort vücudun en büyük damarıdır. Bazen üzerinde hiçbir belirti vermeden ufak kesecikler oluşabilir ve bazen yine herhangi bir belirti olmaksızın damar genişlemesi görülebilir. Kesecikler ve damar genişlemesi nedeniyle aort anevrizması oluşur. Aort anevri...

Anevrizma Nedir

Anevrizma nedir, İnsan yaşamsal fonksiyonlarının canlı kalabilmesi için gerekli olan enerji ve diğer içerikler damarlar sayesinde vücudun tüm hücrelerine dağıtılır. Dağıtım şekli kusursuz bir yaradılış mucizedir. Kan dolaşım sistemi olarak adlandırılan damar sisteminde zaman zaman sorunlar çıkabilir. Bunlardan biri de anevrizma dır. Her...

 

Beyin Anevrizma Ameliyatı Sonrası İyileşme Süreci
Aort Anevrizması Ameliyatı
Anevrizma Ameliyatı Sonrası Hafıza Kaybı
Anevrizma Ameliyatı Sonrası Komplikasyonlar
Aort Anevrizması Bitkisel Tedavisi
Anevrizma Ameliyatı Sonrası Bilinç Kaybı
İntrakranial Anevrizma
Kapalı Beyin Anevrizma Ameliyatı
Anevrizma Çeşitleri
Anevrizma Tekrarlarmı
Dissekan Anevrizma
Sakküler Anevrizma
Anevrizma Ameliyatı Sonrası
Asendan Aort Anevrizması Ameliyatı
Beyin Anevrizma Ameliyatı Riskleri
Abdominal Aort Anevrizması Ameliyatı
Kalp Anevrizma
Beyin Anevrizması Ameliyatı Sonrası
Abdominal Aort Anevrizması
Mikotik Anevrizma
Torasik Aort Anevrizması
Anevrizma Ameliyatı
Anevrizma Yırtılması
Anevrizma Hastalığı
Asendan Aort Anevrizması
Kalp Anevrizma Ameliyatı
Serebral Anevrizma
Beyin Anevrizma Ameliyatı
Beyin Anevrizması
Anevrizma
Popüler İçerik
Beyin Anevrizma Ameliyatı Sonrası İyileşme Süreci
Beyin Anevrizma Ameliyatı Sonrası İyileşme Süreci
Beyin anevrizma ameliyatı sonrası iyileşme süreci; de tıpkı ameliyat gibi tedavinin önemli bir parçasıdır. Her cerrahi müdahale kendine göre zorluklar...
Aort Anevrizması Ameliyatı
Aort Anevrizması Ameliyatı
Aort Anevrizması Ameliyatı, Kalpten gelen temiz kanın vücudumuza yayılmasını sağlayan bir ana damar olan aort damarının balonlaşıp genişlemesi anlamın...
Anevrizma Ameliyatı Sonrası Hafıza Kaybı
Anevrizma Ameliyatı Sonrası Hafıza Kaybı
Anevrizma Ameliyatı Sonrası Hafıza Kaybı, beyin duvarında anormal durumların olmasıyla birlikte kan damarları tıkanıp beraberinde şişlik oluşumunu mey...
Anevrizma Ameliyatı Sonrası Komplikasyonlar
Anevrizma Ameliyatı Sonrası Komplikasyonlar
Anevrizma Ameliyatı Sorası Komplikasyonlar, Hastaların ameliyat sonrası yaşadıkları sorunlara komplikasyon denir. Komplikasyonlar elde olmayan sebeple...
Aort Anevrizması Bitkisel Tedavisi
Aort Anevrizması Bitkisel Tedavisi
Aort Anevrizması Bitkisel Tedavisi, başka bir adıyla baloncuk olarak bilinmektedir. Genellikle temiz kan taşıyan damarların genişlemesiyle anlaşılmakt...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Beyin Anevrizma Ameliyatı Sonrası İyileşme Süreci
Aort Anevrizması Ameliyatı
Anevrizma Ameliyatı Sonrası Hafıza Kaybı
Anevrizma Ameliyatı Sonrası Komplikasyonlar
Aort Anevrizması Bitkisel Tedavisi
Aort Anevrizmasi
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Aort Anevrizmasi
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2019